หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทหารพราน 36 ออกบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

Author by 6/12/16No Comments »

1 (34)          เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2559 ที่วัดห้วยหลวง  ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ ฮ่องสอน พันเอกภาส วงศ์สาระภี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้นำกำลังพลทหารพราน ที่ 36 ออกบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชน มอบถังเก็บน้ำให้กับ วัดห้วยหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งไว้กักเก็บน้ำ  พร้อมกันนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ตรวจวัดความดัน เช็คสุขภาพ  ให้กับราษฏรผู้สูงอายุ ที่เดินทางมารับบริการ  และ จัดให้บริการตัดผมฟรี

หลังจากนั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กับ ชาวบ้านห้วยหลวง ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดวัด เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้าน  พันเอกภาส  วงศ์สาระภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนราษฎรบ้านห้วยหลวง  เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี ช่วยกันพัฒนาชุมชน สร้างความสามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่างทหารและประชาชน ที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พร้อมกันนี้ ได้ ขอความร่วมมือราษฏรบ้านห้วยหลวง ในการสอดส่องดูแลปัญหาไฟป่า ภัยแล้ง ด้วย.