หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นพค.36 ปรับปรุงถนนเพื่อความมั่นคง อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180  กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ซ่อมปรับปรุงถนนเพื่อความมั่นคงชายแดน และขนผลิตทางการเกษตรการเดินทางของประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่กันดารการท่องเที่ยว 2 ตำบล หลายหมู่บ้าน และระบบประปาพร้อมดื่มให้โรงเรียน

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559  กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย พันเอก กิติชาติ  นิลขำ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนนบ้านตาลเจ็ดต้น- บ้านเมืองน้อย  ต.เวียงเหนือ ระยะทาง  19 กิโลเมตร และ ถนนสายบ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน   ระยะทาง 22  กิโลเมตร

พันเอก กิติชาติ นิลขำ ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เปิดเผยว่า สำหรับถนนทั้งสองสาย ปรับปรุงให้เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น กว่าง  4 เมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคง และเป็นเส้นทางเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน โดยเฉพาะถนนสายบ้านตาลเจ็ดต้น ต.เวียงเหนือ นอกจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือจะได้ใช้ประโยชน์ แล้ว ยังเป็นเส้นทางลัดของประชาชนพื้นที่อำเภอปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ที่เดินทางไปมาหาสู่ญาติ พี่น้อง ในพื้นที่ อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ ย่นการเดินทางโดยรถยนต์ไปมาหาสู่กันจากเดิม 3ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมง และเป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคงติดชายแดนประเทศเมียนมา ส่วนเส้นทางสายบ้านเมืองแปงเป็นเส้นทางทะลุผ่าน จาก ต.เมืองแปง อ.ปาย ไปยัง ต.ห้วยปูลิง  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน และสามารถผ่านไปยังบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ได้อีกด้วย  เป็นทั้งถนนลูกรังและคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนทั้ง 2 สาย เมื่อสร้างเสร็จจะทำให้ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้จำนวนมากหลายพันครอบครัวหลายหมื่นคน และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้สร้างระบบประปาพร้อมดื่มให้นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 บ้านเมืองน้อยมีน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ อีกด้วย

นายนิรันดร์  ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย  กล่าวว่า ถนนสายบ้านตาลเจ็ดต้อน บ้านเองน้อย เดิมเป็นถนนลำลอง ตลอดเส้นทาง มีหมู่บ้านและประชาชนอยู่จำนวนมาก ที่ผ่านมาชาวบ้านเดินทางเข้าออกลำบากมากโดยเฉพาะฤดูฝนประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถขนส่งและสัญจรได้ เดือนร้อนมาก ตนพร้อมชาวบ้าน จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ให้เข้ามาซ่อมปรับปรุงช่วยเหลือประชาชนให้สามารถมีเส้นทางการสัญจรไปมาขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาล ขณะนี้กำลังก่อสร้างปรับปรุง     อยู่ สร้างเสร็จจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มาก

น.ส.นันทนา   พรมพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง อ.ปาย เดิมเป็นถนนลำลอง ตลอดเส้นทาง มีหมู่บ้านและประชาชนอยู่จำนวนมาก ที่ผ่านมาชาวบ้านเดินทางเข้าออกลำบากมากโดยเฉพาะฤดูฝน ประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสัญจรและขนส่งได้ เดือนร้อนมาก หลังสร้างเสร็จประชาชนจะสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาล และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย  ขอขอบคุณ กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น.