หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปายหวังนักท่องเที่ยวเพิ่มปี 59

Author by 20/01/16No Comments »

             thainews180   นายสินสมุด พรมสุวรรณ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว อ.ปายว่า เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมากเท่าไร  โดยในช่วงของฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาจำนวนมาก แต่ถ้าช่วงโลซีซั่น ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้หารือกันภายในสมาคมฯว่าจะจัดระเบียบให้ อ.ปาย เป็นTourist Town โดยจะจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายแผนที่นอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษ จะเพิ่มภาษาจีนอีกหนึ่งภาษา เนื่องจากปี 58 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม มีนักท่องเที่ยงชาวจีนเข้ามาเที่ยว อ.ปาย จำนวนมาก พร้อมทั้งเกิดปัญหาการไม่เข้าใจเส้นทางไม่ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยว

การจัดทำป้ายต่างๆจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ อ.ปายให้เป็นสากลของแหล่งท่องเที่ยวขณะนี้ทางสมาคมฯกำลังยื่นเสนอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาการจัดทำป้ายใน อ.ปาย เพื่อสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะอำเภอปายยังคงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากรายได้ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 58 กว่า 6,000 ล้านบาท 80% มาจากการท่องเที่ยวที่ อ.ปาย และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในปี 59 ถึง 5 % ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะวางเป็นภาพใหญ่เชื่อมโยงเมืองสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าด้วยกันเป็นวงรอบ (Loop) จากอำเภอปายเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอน และเชื่อมมายังอำเภอแม่สะเรียง หรืออาจจะเดินทางย้อนขึ้นไปก็ได้เช่นกัน ซึ่งศักยภาพของทั้ง 3 เมืองมีความโดดเด่นและจุดขายที่แตกต่างกัน   เพราะอำเภอปายถูกวางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ มีความรื่นเริง มีสีสัน ส่วนเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองวิถีช้าๆ เป็นเมืองเก่าที่มีวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ และเป็นเมืองอาหารการกิน ขณะที่อำเภอแม่สะเรียง เป็นเมืองวัฒนธรรม-ธรรมชาติและวิถีชีวิต

ทางด้าน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทิ้งไม่ได้ก็คือ การท่องเที่ยว โดยจะเน้นส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแม่ฮ่องสอนที่มีวิถีแห่งความเป็นไทใหญ่ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเสน่ห์วิถีของชาวไทใหญ่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ส่วนที่อำเภอปายมีจุดเด่นคือความเป็นเมืองที่มีไลฟ์สไตล์ มีสีสัน และมีวิถีธรรมชาติเป็นต้นทุน

แต่ด้วยทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาลงทุน จึงจำเป็นต้องวางแนวทางจัดระเบียบอำเภอปายใหม่ในหลายประเด็น อาทิ จัดระเบียบการเช่ารถ-ที่พัก, ทางเท้า, ถนนคนเดิน และการเปิดให้บริการสถานบันเทิงเกินเวลา เป็นต้น โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าหมายของการจัดระเบียบปัญหาต่าง ๆ ของอำเภอปาย เพื่อทำให้เป็น Tourist Town หรือเมืองท่องเที่ยวที่แท้จริง.