หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผบ.กองกำลังนเรศวร ติดตามแก้ไขไฟป่าหมอกควัน

Author by 11/03/16No Comments »

แม่ฮ่องสอน          เมื่อวันที่  3 มีนาคม 59  พล.ต. นพพร เรือนจันทร์ ผบ.กองกำลังนเรศวร ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในโอกาสนี้ได้ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน  นายอำเภอแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อ เมืองแม่ฮ่องสอน

โดยนายพิพัฒน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ได้กล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อที่ประชุมว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นช่วงเริ่มทำการเผา เพื่อทำไร่หมุนเวียนของเกษตรกร ให้นายอำเภอเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำเศษวัสดุทางการเกษตร เศษใบไม้ หรือเศษอินทรีย์วัตถุต่างๆนำไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผา และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากพื้นที่ที่รับผิดชอบของกำนันผู้ใหญ่บ้านใดสามารถลดจำนวนจุดความร้อนได้ตามเป้าหมาย กำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้รับรางวัลจากทางจังหวัด และในการเข้า-ออก พื้นที่ป่า ต้องขออนุญาตต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยทำบันทึกการเข้า-ออก พื้นที่ป่า ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน  เป็นช่วงเวลาหยุดการชิงเผาและห้ามทุกหน่วยงาน เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่จุดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากพบผู้ใดลักลอบเผา ให้จับกุมและดำเนินการตามกฎหมายในข้อหา ตามพรบ.ป่าไม้ พศ.2484 มาตรา 54 และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พศ.2507 มาตรา 14.