หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ชาวแม่ฮ่องสอนป่วยกว่าหมื่นราย

Author by 18/03/16No Comments »

แม่ฮ่องสอน           .พ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าปกคลุมเมืองแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 ว่า ควันไฟที่ปกคุมเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบทางเดินหายใจ  ของประชาชน  ขณะนี้มียอดผู้ป่วยจากปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากหมอกควันทั้งหวัด รวม 14,431 ราย อัตราสูงสุด คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดทุกชนิด  6,464 ราย รองลงมาโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิด จำนวน 5,894 ราย  โรคผิวหนัง  605 ราย และโรคตาอักเสบ468 ราย  ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง  ซึ่งในระยะแรกนี้จะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการเจ็บป่วยน้อยแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล เนื่องจากยังทนต่อผลกระทบได้ แต่หากเผชิญปัญหาหมอกควันหนาแน่นนานวันขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลคาดว่าจะมีมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว 

นอกจากนี้อาจส่งผลให้   ผู้ที่ทำ กิจกรรมอยู่นอกตัวอาคาร และผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามท้องถนนอาจมีอาการหายใจติดขัด เจ็บคอ คออักเสบ ไอ หายใจลำบาก และทำให้ผู้ป่วยหอบหืด โรคภูมิแพ้  โรคหัวใจกำเริบได้    โดยผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมลภาวะทางอากาศในช่วงที่มีปัญหาฝุ่นละอองควันไฟเพิ่มสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  สตรีมีครรภ์   และผู้มีโรคประจำตัว ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน และเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม   และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอนได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า ” ในการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน แจ้งเตือนตามระดับความรุนแรง สำรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยง เตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังออกซิเจน และเครื่องช่วยหายใจ  แต่ที่น่าเป็นห่วงมีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกับการสวมหน้ากากอนามัย อาจเป็นเพระความเคยชิน  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพแก่ประชาชนจากปัญหาหมอกควัน สำนักงานสาธารณสุขจ.แม่ฮ่องสอน  ได้กระจายหน้ากากอนามัยให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกอำเภอไปแล้ว 44000 ชิ้น  เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาปริมาณฝุ่นหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน เพื่อป้องกันการสูดดมหมอกควันเข้าสู่ร่างกาย ที่สำคัญในช่วงนี้ขอให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง และการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่ฝุ่นควันรบกวน

ส่วนที่ อ.ขุนยวม มีราษฎรนำเลื่อยโซ่ยนต์ที่ไม่มีใบอนุญาตมามอบคืนให้แก่ทางราชการ แล้วจำนวน 35 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 แสนบาท หลังนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม ได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดในการปราบปรามแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการป้องกันไฟป่า เปิดโอกาสให้ผู้ถือครองเลื่อยโซ่ยนต์เถื่อนมามอบคืนโดยไม่เอาผิด ก่อนที่จะออกตรวจยึดดำเนินตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป.