หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแม่ฮ่องสอน เปิดผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

Author by 6/02/16No Comments »

thainews180               นางสาว ทัตพิชา   เต็มถาวร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิสร้างรอยยิ้มกรุงเทพ ฯ  แจ้งมาว่า  ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มจะร่วมกับมูลนิธิคิดส์แอ็คชั่น ฟอร์คิดส์ เบญจจินดา กรุ๊ป จัดโครงการผ่าตัดฟรีให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการบนใบหน้า แผลไฟไหม้  นิ้วติด นิ้วเกินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่  9  ก.พ.59  ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.  ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งเพื่อให้การรักษาเด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือมีความผิดปกติบนใบหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นองค์กรที่รวบรวมแพทย์จิตอาสาให้การผ่าตัดศิลยกรรมที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  โดยตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้ทำการผ่าตัดรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการอื่น ๆ ในประเทศไทยมาแล้วกว่า  10,000  ครั้ง เพื่อเป็นการมอบรอยยิ้มใหม่ให้แก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตปกติเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้เคียงที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ รวมถึงแผลเป็นยึดติด หดรั้งจากไฟไหม้ หรือนิ้วติด นิ้วเกิน เข้ารับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากอาสาสมัครแพทย์และพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ที่คุณธนิตา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โทร. 053 – 611488  หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม โทร. 02- 0144530  -1  ในเวลาทำการ.