หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รมช.สาธารณสุขเยี่ยมสถานบริการพร้อมมอบผ้าห่มให้ชาวกะเหรี่ยง

Author by 25/12/14No Comments »

         เยี่ยมสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 19  ..57  นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านหนองเขียว  .ห้วยโป่ง  .เมือง .แม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารห่างไกล

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหนองเขียว ทำหน้าที่ ให้บริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนรวมทั้งหมด  4 หย่อมบ้าน  มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานสุขภาพชุมชน และ อสม.ที่เชียวชาญในหลักสูตรพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจำคอยตระเวนออกให้บริการแก่ประชาชนชาวเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ทั้ง 4 หย่อมบ้าน  ซึ่งยังมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ และค่าตอบแทนน้อย เพราะเจ้าหน้าที่พนักงานสุขภาพชุมชนบางรายมีเงินเดือนเพียง  4,000  บาทเท่านั้น  โดยทาง นพ.สมศักดิ์  รมช.สาธารณสุข ฯ รับปากจะนำเรื่องค่าจ้างตอบแทนน้อยไปพิจารณาเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดารให้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอโดยการจัดโครงการหมอครอบครัวขึ้น  รวมเอาเจ้าหน้าที่ทั้งจากอนามัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานสุขภาพชุมชน รวมถึง  อสม.ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยเสริมทีมในการดูแลรักษาสุขภาพให้ทุกคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จผสมผสานและต่อเนื่อง ทั้งสุขภาพกาย, สุขภาพจิตและสุขภาพของสังคมที่สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู่

นอกจากนี้ นพ.สมศักดิ์  รมช. กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กล่าวกับชาวบ้านที่มาต้อนรับว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังจะได้ทำงานร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งแวดล้อมดี อากาศดี และให้นักท่องเที่ยวได้ทานอาหารเพื่อสุขภาพควบคู่ไปด้วย และบ้านหนองเขียว ก็เป็นอีกเป้าหมายที่จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพที่ดีในอนาคต

ก่อนเดินทางกลับนายสมศักดิ์ รมช. กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบผ้าห่มกันหนาว และมุ้งกางนอนให้กับตัวแทนชาวบ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับชาวบ้านหนองเขียวทั้ง 66  หลังคาเรือน พร้อมย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันให้ดี เนื่องจากเห็นว่าสภาพอากาศที่บ้านหนองเขียวมีลมโชย และหนาวเย็นเป็นอย่างมาก.