หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนมส. มอบเข็มสดุดีผู้บังคับบัญชา-สมาชิก

Author by 19/02/16No Comments »

มอบเข็มสดุดี.    เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 59 นายกองเอกสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 62 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1 โดยมีพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับ อส.ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและ อส.ผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นมี พิธีสวนสนามของผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ต่อธงชัยเฉลิมพล

จากนั้นรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านสาส์น นาย กองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดง และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 28 นาย มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 11 ทุน ทุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน 4 ทุน  ทุนจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 2 ทุน/ทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ทุน พร้อมกันนี้นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอีกจำนวน 13 ทุน

จากการประกวดกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ประเภทกองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยอาสารักษาดินแดน   อำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ประเภทกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ กองอาสารักษาดินแดน

สำหรับกองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2497 เพื่อให้มีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.  ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิก อส.รวม 509 อัตรา มีภารกิจหลักด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานหลัก ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางฝ่ายปกครองเป็นหลัก.