หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สื่อมวลชนแม่ฮ่องสอนบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Author by 4/11/16No Comments »

2          เมื่อเวลา 19.09 น. วันที่  3 พ.ย 59  หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายโชติ นรามณฑล ประธานชมรมผู้สื่อข่าว จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

ประธานอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิน พลอดุลยเดช ใจความว่า  ”ความสามัคคีนั้น อาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพ้องกัน โดยไม่แย้งกัน ความจริง งานทุกอย่าง หรือการอยู่เป็นสังคม ย่อมต้องมีการขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน  รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองความเป็นปึกแผ่น ”  จากนั้นนำผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา  9 นาที  พระครูอนุสิทธิ์ธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 100 วัน ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ พร้อมมีรถรับส่งที่บริเวณทางขึ้นวัดเวลา 18.00 น.