หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เตรียมต้อนรับผู้ประกอบการเมืองลอยก่อ

Author by 19/02/16No Comments »

thainews180    เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ. แม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานในการประชุมคณะอำนวยการโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหารือเตรียมการต้อนรับผู้ประกอบการการค้าจากเมืองลอยกอว์ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะเดินทางมาเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์  59 โดยเดินทางผ่านเข้ามายังช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น  ต.แม่เงา อ.ขุนยวม เพื่อประชุมเจรจาการค้ากับองค์กรภาคเอกชน   หอการค้า   หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม  การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งศึกษาย่านธุรกิจในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้คณะผู้ประกอบการจาก  จังหวัดลอยกอว์ประเทศเมียนมา  ยังจะได้ร่วมพิธีเวียนเทียนใน เทศกาลมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรี ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริปางตองปางอุ๋งและบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ ชมสะพาน ซูตองเป้ และดูงานวิสาหกิจชุมชนแม่ฮ่องสอน เช่นแปรรูปน้ำมันงา แปรรูปถั่วเหลืองและแปรรูปถั่วเน่า พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริหารจัดการในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บ้านผาบ่อง  โดยจะมีการจำลองงานประเพณี 12 เดือนของชาวไทใหญ่บ้านผาบ่อง เช่นประเพณีปอยส่างลอง และจองพาราให้ได้รับชม

ส่วนวันสุดท้ายร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.ขุนยวม ก่อนเดินทางกลับออกตามช่องทางจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น  จากนั้นในวันที่ 23 ก.พ  นายพิษณุ สุวรรณชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้งและคณะจะเดินทางมาสำรวจศักยภาพชายแดน เมียนมาต่ออีกครั้ง ที่จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนและจะร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่ศาลากลางจังหวัดด้วย.