หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เปิดชมดอกไม้บานที่ผาเพียงฟ้า

Author by 26/12/14No Comments »

thainews180 นายธานนท์   ธรรมสานุกุล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรมป่าไม้  กำหนดที่จะทำพิธีเปิดเข้าชมดอกไม้บานที่..ผาเพียงฟ้า ที่บริเวณอุทยานกล้วยไม้-ผาเพียงฟ้า -ทุ่งดอกไม้ เขตพื้นที่บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยปูลิง  .เมือง .แม่ฮ่องสอนในวันเสาร์ที่ 27 ..57  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แพร่หลาย สามารท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณอุทยานกล้วยไม้ ผาเพียงฟ้า ทุ่งดอกไม้ดอยปุย ขณะนี้ดอกไม้ป่านานาพันธ์กำลังออกดอกเบ่งบานสวยงาม อาทิ  ทุ่งดอกหญ้าดอยปุย กุหลาบพันปี กุหลาบขาว    กล้วยไม้รองเท้านารี กล้วยไม้ป่า รวมถึงพันธ์ไม้ป่าหายากชนิดอื่น ๆ  เหมาะสำหรับท่องเที่ยวในหน้าหนาว เพราะนอกจากจะได้ชมดอกไม้ป่าหลากชนิดที่กว้างใหญ่ ยังได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ท่ามกลางทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนผาเพียงฟ้าที่อยู่เหนือความสูงระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร

นายธานนท์  กล่าวต่อไปอีกว่า ผู้สนใจสามารถเดินทางไปชมความสวยงามดอกไม้ป่าบนอุทยานกล้วยไม้ ผาเพียงฟ้า ทุ่งดอกไม้ดอยปุยนี้ได้ทั้งแบบไป-กลับ และพักค้าคืนกับที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการ พร้อมผู้นำเที่ยวชมธรรมชาติ

คาดว่าสถานท่องเที่ยวดอกไม้แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าหนาวซึ่งเป็นนิยมในอนาคต  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โทร. 06 -1326-3567  หรือ 0- 5369 – 5007  ได้ทุกวัน.

Bie�(� �Fine-height:115%;font-family:”PSL SriSiamAD”; mso-bidi-font-family:”PSL SriSiamAD”‘>.