หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เปิดถนนคนเดิน เมืองแม่ฮ่องสอน

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180     เมื่อเวลา 18.30 น วันที่ 16 ม.ค. 2559  ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี จ.แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์  กล่าวว่ากิจกรรมถนน คนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาล ท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาเยือน จ.แม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้ใช้เป็นพื้นที่การแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เทศกาลถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ม.ค.2559

ภายในงานมีการจำหน่ายของที่ระลึก และของฝาก จากชาติพันธ์ต่างๆ  การจำหน่ายอาหารคาว หวาน ทั้งไทย และไทใหญ่  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  การแสดงวงดนตรีเยาวชน วงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงของศิลปินนักร้องสตริง ลูกทุ่ง และศิลปินไทใหญ่.