หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เปิดยุทธการสกัดมอดไม้

Author by 11/03/16No Comments »

เปิดยุทธการมอดไม้          เปิดเมื่อ 3 มี.ค.59  เปิดยุทธการสกัดมอดไม้ปี 2  หลังพบความเคลื่อนไหว จับตา 2 อำเภอ เพิ่มความถี่เชิงรุก ลาดตระเวน ปิดล้อม ตรวจค้น และ สร้างความเข้าใจ ระดมกำลังเปิดยุทธการ 4 อำเภอ 12 พื้นที่เสี่ยง ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเปิดยุทธการสกัดมอดไม้เถื่อน หลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมอดไม้ โดย พ.อ.ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36พร้อมด้วยคณะนายทหาร และตัวแทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีปล่อยแถวชุดลาดตระเวนกว่า 300 คน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสาละวิน และ พื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย โดยกำลังพลที่ทำการลาดตระเวนในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันของหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตำรวจตระเวนชายแดน สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติสาละวิน เพื่อทำการลาดตระเวน ป้องปราม และแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสาละวิน และ พื้นที่รับผิดชอบ 12 จุด ตั้งแต่วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเน้นหนักและคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงที่มีการเคลื่อนไหวกลุ่มมอดไม้ต่อเนื่อง ได้แก่ อ.แม่ลาน้อย และ อ.ขุนยวม

ซึ่งผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านเมื่อปี  2558  พบขบวนการตัดไม้เถื่อนที่จับกุมได้ สรรหาวิธีต่างๆในการหลบเลี่ยงการจับกุม อาทิเช่น การปลูกสร้างเพื่ออำพราง การซุกซ่อนไม้ใหม่ปะปนมากับไม้เรือนเก่า และ มีนายทุนนอกพื้นที่ว่าจ้าง หรือ ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบตัดโค่นและแปรรูปไม้ และ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการการบุกรุกแผ้วถางเพื่อที่ทำการตามวิถีชีวิต ซึ่ง เส้นทางการลำเลียงไม้เถื่อนเพื่อส่งให้กลุ่มนายทุนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ส่วนใหญ่ เป็นเส้นทาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย – บ.แม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม  – ออบหลวง อ.ฮอด ผ่านเข้า อ.จอมทอง เพื่อผ่านไปยัง จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นทางในการสั่งออร์เดอร์ ส่วนปัญหาการตัดไม้ในเขตริมน้ำสาละวิน จะพบอยู่ในพื้นที่ ห้วยแม่ปัว และ ห้วยแห้ง โดยการจ้างแรงงานต่างด้าว ทำการตัดและชักลากในห้วงเวลาประมาณ 18.00 -  20.00 น. ใช้เลื่อยยนต์ เลื่อยมือ ขวาน ต้นไม้ที่ลักลอบตัดจะมีความโต ประมาณ 150 – 200  ซม. ยาวประมาณ 3 – 4  เมตร ลักลากด้วยล้อเข็น 2 ล้อ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา จากการเปิดยุทธการสยบมอดไม้ เจ้าหน้าที่ สามารถจับกุมคดีไม้ได้รวมทั้งสิ้น 14 คดี ไม้ของกลาง เป็นไม้สักท่อน 355 ท่อน ไม้สักแปรรูป 973 แผ่น ไม้กระยาเลย 59 ท่อน และ ไม้กระยาเลยแปรรูป 48 แผ่น ไม้สักถูกกานยืนต้นตาย รวม 4,458  ต้น และ ทำการตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 13 แปลง 133 ไร่ ด้าน              พันเอกภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กล่าวว่า ตนเองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกันบูรณาการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถึงกระนั้น กลุ่มขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ก็ยังคงกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาสูงชันที่ยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ตนเองจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมวลชนในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เอง มุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งขบวนการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มกำลังต่อไป.