หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เผยหมอกควันปกคลุมแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

Author by 18/03/16No Comments »

แม่ฮ่องสอน             เมื่อวันที่  15 มี.ค.59  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการแก้ไขปัญการเกิดไฟป่าและหมอกควันใหม่ขึ้นที่ห้องประชุมดอกสักโรงแรมอิมพิเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หลังพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานติดต่อกันมา 4 วัน โดยค่า PM10 สูงสุดอยู่ที่  137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โดยในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมป้องกันแก้ไขการเกิดไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า “  ในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการไฟลุกลามไหม้ป่ามีไม่มาก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค-14 มี.ค 59 พบการเกิดจุดฮอตสปอตเพียง 228 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.ขุนยวม แต่ตรวจพบการเกิดจุดฮอตสปอต ใน พื้นที่รัฐคะยาและรัฐฉาน ในฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ห่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง     20 กิโลเมตรค่อนข้างมาก  และที่ผ่านมากลุ่มควันขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นกลุ่มควันที่ลอยกระจายตัวมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และจากที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  จะทำให้ควันไฟที่ปกคลุมอยู่กระจายลอยตัวไปค่อนข้างช้า ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น  โดยมีการมอบหมายให้มีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา  ระดับท้องถิ่นหรือทีบีซี  เพื่อไม่ให้มีการเผาป่าในฝั่งประเทศเมียนมาร์ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ทางนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการควบคุมไฟป่า และส่วนราชการที่เกี่วข้อง ร่วมมือกันเข้มข้นในการลาดตระเวนเพื่อลดการเกิดจุดฮอตสปอตลงจากปีที่ 2558 ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้น 2,2298 จุด ให้เหลือเกิดขึ้นในปีนี้ไม่เกิน 1,380 จุด หรือลดลงจากเดิม 40 % ให้จงได้

จากนั้น นายพิพัฒน์    ผวจ. แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สถานการณ์เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตนมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมได้  เพราะถึงแม้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจะเกินมาตรฐานแต่ก็ยังไม่สูงมากนัก จากนี้ไปจะวางมาตรการเข้มข้นในการห้ามเผาอย่างเด็ดขาด การออกลาดตระเวนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเข้าไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในการทำบุญหมัก  แทนการเผาในไร่หมุนเวียนของชาวบ้านซึ่งมักจะเผากันมากในช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี  สำหรับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มี.ค อยู่ที่ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงแต่ก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่อันดับสามของภาคเหนือ.