หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน ชูปอยส่างลอง บันทึกกินเนสบุ๊ก

Author by 22/10/15No Comments »

thainews250          ผู้ว่าสามหมอก เตรียมชูโรงงานปอยส่างลอง สู่บันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค  ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้ำท้องถิ่นต้องหนุนการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบุ  60 % ของรายได้มาจากการท่องเที่ยวทุกโครงการทำ ด้วยความโปร่งใส เน้นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 21 ต.ค.58 ที่ห้องประชุมโรงเรียนร่มฉัตร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ และนายวิวุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และปลัด อบต. และเทศบาล ในพื้นที่ อ.ขุนยวม, อ. แม่ลาน้อย, อ. แม่สะเรียง และ อ.สบเมย เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมกันนี้ได้มีการกำชับเน้นย้ำให้ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่า ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 60% ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาจากการท่องเที่ยว ท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด จะต้องมีการจัดระเบียบการท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ไม่ให้มีอุบัติเหตุ นอกจากนี้อาจจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างยิ่งใหญ่ เช่น จัดงานประเพณีปอยส่างลอง พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรมากที่สุดในโลก บันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนให้มากขึ้น

สำหรับการประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นในท้องที่ 4 อำเภอโซนใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากขณะนึ้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนงบ ประมาณเฉพาะกิจ ลงมาในพื้นที่แล้ว ให้ ทุก อบต.และเทศบาล ไปดำเนินการตรวจสอบ โครงการต่างๆ และกำหนดราคากลางให้เรียบร้อย สำหรับโครงการที่ไม่เกิน 5 แสนบาท ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทันไตรมาส 1 คือภายใน 31 ธันวาคม 2558 สำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 5 แสน ถึง 2 ล้าน ที่จะต้องมีการสอบราคา ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ตามข้อสั่งการของกระทรวงฯเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามนโยบายของรัฐบาล คือ เน้นความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด.