หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล

Author by 25/08/14No Comments »

ตำรวจ            พ...ณัชธฤท  ปิ่นปัก  ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน .เชียงราย เปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน คนร้ายมักจะใช้ความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรมมากขึ้นโดยจะขัดขวางการจับกุม และใช้อาวุธต่อสู้เจ้าพนักงานบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าพนักงานผู้ช่วย และประชาชนพลเมืองดี ได้รับความเสี่ยงในการบาดเจ็บและความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของราชการ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน สังกัดกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงจัดโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจด้านยุทธวิธีขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลในการปฎิบัติหน้าที่ ป้องกันความสูญเสีย และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในการปราบปราม

โครงการนี้ได้นำเสนอไปยังต้นสังกัดแล้ว จะดำเนินการได้ในราวเดือนต.ค.2557 จัดอบรมความรู้แก่กำลังพลของด่านที่ทำหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามจำนวน 20 นาย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนเป็นเวลา 2 วัน  จะประสาน   ศสส.ภาค 5 จัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 นายมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยหลักสูตร ยุทธวิธีการเข้าตรวจค้น จับกุม การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ การต่อสู้ ป้องกันตัว ฯลฯ.