หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตร.ดอยหล่อป้องกันยาเสพติดคืนเยาวชนคนดีกลับสู่สังคม

Author by 14/08/14No Comments »

thainews180            ตำรวจดอยหล่อจัด 5 ชุดมวลชน สัมพันธ์ ประสานกับผู้นำท้องที่ พบประชาชนถึงบ้านเรือน เพื่อนำคนดีกลับคืนสู่สังคม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

            จากการเปิดเผยของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ว่าตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2557 ทาง สภ.ดอยหล่อ ได้จัดชุดมวลชนสัมพันธ์รวม 5 ชุดปฏิบัติการ มีนายตำรวจเป็นหัวหน้าชุด ประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการเข้าไปพบปะประชาชนตามบ้านเรือนครอบครัวเป้าหมาย มีการซักถามประวัติคนในครอบครัว ที่มีบุตรหลานหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมการตรวจปัสสาวะจำนวน 120 ราย ปรากฏว่าเจอสารเสพติดจำนวน 14 ราย  จะถือว่าเป็นผู้ป่วย พร้อมอาสาพาเข้ารับการบำบัดรักษา ที่โรงพยาบาลดอยหล่อ ด้วยความห่วงใย และเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ส่วนผู้ที่ตรวจไม่พบสารเสพติด ทาง สภ.ดอยหล่อจะลบรายชื่อออกจากบัญชีผู้เสพยาเสพติด เป็นผู้บริสุทธิ์  เช่นเดียวกับผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจะถูกลบรายชื่อออกจากบัญชี เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกลับเป็นคนดีของสังคมต่อไป.