หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตร.พะเยาพร้อมรับมืออุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2559

Author by 29/03/16No Comments »

       thainews180         ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.พะเยา เมื่อเร็วๆนี้ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ภายหลังการประชุม พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข  ผบก.ภ. จว.พะเยา กล่าวว่า จ.พะเยาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2559

ทั้งนี้ได้เน้นการบริหารจัดการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด       ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างวินัยจราจร” โดยดำเนินการตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ด้านพาหนะที่ปลอดภัย ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สำหรับสถิติอุบัติเหติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 จ.พะเยา เกิดอุบัติเหตุ 64 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 คน และผู้บาดเจ็บ 65 คน ประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 51 คัน รถปิกอัพ 5 คัน รถเก๋ง 5 คัน สาเหตุ 5 อันดับแรก เมาสุรา ร้อยละ 26.79 ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ร้อยละ 32.14 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 4.36 ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 12.50 และทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 10.71 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 42.19 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 26.56 ถนนในเมือง/เทศบาล ร้อยละ 18.75 ถนนทางหลวงชนบท ร้อยละ 12.50.