หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตร.พะเยาพัฒนาภาษาอังกฤษ พร้อมเป็น1ในประชาคมอาเซียน

Author by 16/02/16No Comments »

ตำรวจ                เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว จ.พะเยา    มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน เพื่อการปฏิบัติงานราชการสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับข้าราชการตำรวจภูธร จ.พะเยา งานจราจร งานประจำด่านตรวจ งานตำรวจสายตรวจ ข้าราชการตำรวจ ตชด.ที่ 32 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สังกัดราชการส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 100 นาย

โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ผบก.ภ.จว.พะเยา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับข้าราชการตำรวจ และข้าราชการในจ.พะเยา ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียนด้วย.