หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตร.ลำปางสรุปผลการปราบ คดียาเสพติดช่วง 4 เดือน

Author by 3/02/16No Comments »

ไทยนิวส์ ตร.ภาคเหนือ copy                พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รักษาราชการ  ผบก.ภ.จว.ลำปาง ได้สรุปผลการปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ของตำรวจภูธร จ.ลำปาง ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 24 ม.ค. 2559 จับกุมจำนวน 348 ราย ผู้ต้องหา 362 คน ข้อหาเสพ 138 ราย ผู้ต้องหา 138 คน , ผลิต 4 ราย , ครอบครอง 73 ราย ผู้ต้องหา 74 คน , ครอบครองเพื่อจำหน่าย 86 ราย ผู้ต้องหา 97 คน , จำหน่าย 47 ราย ผู้ต้องหา 53 คน และจับตามหมายจับจำนวน 11 ราย ผู้ต้องหา 11 คน ของกลางยาบ้า 1,235,143.75 เม็ด 7.7 กรัม , ยาไอซ์ 1 กก. 44.26 กรัม , ต้นฝิ่น 41 กก. , กระท่อมสด 115 ใบ และฝิ่นดิบ 3.87 กรัม มูลฝิ่น 3.44 กรัม

ทางด้าน พ.ต.อ. ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจภูธร จ.ลำปางว่า มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุมอาชญากรรม ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุ และระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจับกุมให้ได้โดยเร็ว ยืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเป็นหลักประกันความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติงานควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุขต่างๆ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และมีการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง.