หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตำรวจพะเยาแถลงผลงาน ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

Author by 3/02/16No Comments »

ไทยนิวส์ ตร.ภาคเหนือ copy                เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลาง จ.พะเยา มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.พะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านยาเสพติด และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ จ.พะเยา

ภายหลังการประชุมพล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข  ผบก.ภ.จว.พะเยา เปิดเผยว่าในห้วงเดือน ม.ค. 2559 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้ดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงรณรงค์ให้ความรู้ในสถานศึกษา 11 แห่ง สถานประกอบการ 80 แห่ง ออกตรวจสถานบริการ หอพัก ร้านเกม อินเตอร์เน็ต และแหล่งมั่วสุ่มในพื้นที่ทุกอำเภอ ไม่พบผู้กระทำผิด กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง ดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ อาทิ จัดชุด ชรบ. ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์ในหมู่บ้าน ค้นหาผู้เสพผู้ค้า

ขณะเดียวกันได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนป้องกันยาเสพติด, ยุทธศาสตร์ด้านการบำบัดรักษาเป้าหมาย 1,319 คน, ระบบสมัครใจบำบัด 684 คน เข้าบำบัดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินแล้ว 182 คน บำบัดรักษาในโรงพยาบาล 32 คน และระบบบังคับบำบัด 535 คน เข้ารับการฟื้นฟูแล้ว 75 คน และระบบต้องโทษ 100 ราย, ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปราม ตำรวจภูธร จ.พะเยา มีผลการปฏิบัติห้วงเดือน ม.ค.2559 คดียาเสพติด 47 คดี ผู้ต้องหา 50 คน ของกลางยาบ้า 318,416 เม็ด จับกุมผู้ค้า 7 ราย ผู้ต้องหา 10 คน ตรวจยึดทรัพย์สิน 4 ราย มูลค่ารวม 6 ล้านบาทเศษ

ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ 9 อำเภอ มีผลการปฏิบัติงานปราบปรามจับกุม จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. เป็นประจำ.