หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตำรวจภาค5 เกษียณอายุปี 57

Author by 2/06/14No Comments »

ไทยนิวส์ ตร.ภาคเหนือ copy  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรภาค 5 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2557 มีข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง ผบช. จนถึงระดับ รอง สวป.ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนก.. 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

            พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว รอง ผบช. ภ.5, พล.ต.ต. ณรงค์ชัย วงษ์สามี ผบก.ภ. จว.น่าน, พล.ต.ต.อรรถสิทธ์ จิตพันธ์ ผบก. ภ.จว.แพร่, พล.ต.ต.พรชัย ภักตร์ผ่องศรี ผบก. ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.พิภพ พุ่มเฉลิม รอง ผบก. (ป) ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.มนตรี พงษ์ทัดศิริกุล รอง ผบก.(ป) ภ.จว.แม่ฮ่องสอน , พ.ต.อ. จำเริญ หวลธรรม ผกก.สภ.ปัว จว.น่าน,  พ.ต.อ.จตุรงค์ แพโต  ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลำปาง,  พ.ต.อ. สายันต์ มงคล ผกก.สภ.แม่ทา จว.ลำพูน, พ.ต.อ วิรภักดิ์  ภิณโญ ผกก.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย, พ.ต.อ.เถียร จันทร์อินทร์ ผกก. สส.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.สุรสิทธ์ ชาวนา ผกก. ฝอ.ภ.จว.น่าน,  พ.ต.อ.วิโรจน์ วชิรัคกุล ผกก. สภ.สูงเม่น จว.แพร่, พ.ต.อ.ดุลย์ วุฒิพรม ผกก.สภ.ทากาศ จว.ลำพูน

พ.ต.ท.อภิวัฒน์ ใจงาม รอง ผกก.ฝอ. ภ.จว.พะเยา, พ.ต.ท.ภิศุช สภาพสภูมิ สวญ. สภ.งอบ จว.น่าน,  พ.ต.ท.วัลลภ พรหมณะ รอง ผกก.สภ.ทากาศ   จว.ลำพูน,  พ.ต.ท.นาวิน วงค์รัตนมัจฉา พงส.ผนพ.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่, พ.ต.ท.บัญชา มาเกต พงส. ผนพ.สภ. แม่ทา จว.ลำพูน, พ.ต.ท.จรัล จารุเนตรรัศมี พงส.ผนพ.สภ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง, พ.ต.ท.เสถียร สมฤทธิ์ อจ.(สบ3)ก.อ.จ.ศฝร.ภ.5, พ.ต.ท. วงเจตน์ เวสุวรรณ์ สว.อก.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่, พ.ต.ท.บดินทร์ คล่องแคล่ว สว.อก.สภ.จุน จว.พะเยา, พ.ต.ท.จำลอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ลำปาง, พ.ต.ท.จำลอง ธิกานนท์ สวป. สภ.สปปราบ จว.ลำปาง, พ.ต.ท.อำนวย ศรีโรย สว.อก.สภ.แม่ทะ   จว.ลำปาง,  พ.ต.ท.ชยุต แสนทรัพย์ สว.สภ.ก้อ จว.ลำพูน,  พ.ต.ท.ชาตรี ศิริปัญญา สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5, พ.ต.ท.ยุทธ เรือนนันไชย สว.อก.สภ.เทิง จว.เชียงราย

ร.ต.ท.สิงค์คำ ยศพิมสาร รอง สวป. สภ.เมืองลำพูน, ร.ต.ท.ถนอมพร ครุฑไชยันต์ รอง สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน, ร.ต.ท. วัชรินทร์ ญาติฝูง รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่, ร.ต.ต.วีระศักดิ์ จันต๊ะ รอง สวป.สภ เวียงแก่น จว.เชียงราย, ร.ต.ต.ปฏิวัติ ภูมิพลับ รอง สวป.สภ.เมือง เชียงราย และ ร.ต.ท.ประยูร มั่นเหมาะ รอง สวป.สภ. เมือง จว.ลำพูน.