หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ตำรวจเชียงใหม่ออกมาตรการคุ้มครองนักปั่นจักรยานแล้ว

Author by 19/05/15No Comments »

 ปั่นจักรยาน         เมื่อวันที่ 14 ..2558 พล... มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก..จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าภายหลังเกิดคดีนักศึกษาสาวขับรถเก๋งยารีสชนนักปั่นจักรยานเสียชีวิตบนถนน สายเชียงใหม่ -ดอยสะเก็ด เขตบ้านบ่อหิน .ตลาดขวัญ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ ได้สั่งการในเรื่องความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขี่รถจักรยานบนถนนดังนี้

1. ให้ทุกสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจร ภ.จว. เชียงใหม่ จัดประชุมร่วมกับชมรมผู้ขับขี่จักรยานในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ขับขี่จักรยาน ใช้จักรยานที่มีสภาพและอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัสดุสะท้อนแสง และไฟส่องสว่างสำหรับใช้เวลากลางคืน ผู้ขับขี่รถจักรยานทุกคัน ต้องมีไฟกระพริบ ติดที่ตัวรถให้เห็นชัดเจน และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด

2. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สายตรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานตามความเหมาะสม

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเส้นทางจักรยาน เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้มีความเหมาะสมต่อการขับขี่จักรยาน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำช่องทางรถจักรยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมจัดทำป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ เกี่ยวกับการใช้ถนนร่วมกันของรถจักรยาน

4. ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสายตรวจ เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันและจับกุมผู้ขับขี่รถเร็ว เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

5. กวดขันสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ เปิด-ปิด และปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

สำหรับผู้ขี่จักรยานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือเช่นกันคือ ใช้จักรยานที่มีสภาพและอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะวัสดุสะท้อนแสง และไฟส่องสว่างรวมถึงการแต่งกาย ให้สวมเสื้อสะท้อนแสง สวมหมวก และถุงมือ สำหรับใช้เวลากลางคืน ผู้ขับขี่รถจักรยานทุกคันต้องมีไฟกระพริบ ติดที่ตัวรถให้เห็นชัดเจน และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด

การปั่นรถจักรยานที่ไม่ได้มาเป็นขบวน และไม่ได้ขอรับสนับสนุนรถสัญญาณไฟวับวาบตำรวจนำ ขอให้ขับขี่รถชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุด และไม่ปั่นซ้อนคัน เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางด้านการจราจร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ไม่ถือโทรศัพท์คุยโดยไม่มีอุปกรณ์เสริม

นอกจากนี้ควรเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ไม่กินยาแก้ไข้ แก้หวัด หรือ ยาที่ทำให้ง่วงนอน พักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งใหญ่ หรือการแข่งขันหรือปั่นรถจักรยานเพื่อการกุศล ออกกำลังกาย ของกลุ่ม ให้กำหนดเส้นทางให้ชัดเจน แล้วจะต้องมีผู้ประสานงานขอสนับสนุน รถยนต์สายตรวจปิดท้ายขบวน และกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หลีกเลี่ยงเส้นทางปั่นจักรยานที่มีการจราจรหนาแน่น.