หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ติวเข้ม350นายสิบบรรจุใหม่ ก่อนส่งไปด่านสกัดกั้นยาเสพติด

Author by 13/01/16No Comments »

1               เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.30  น. ที่สโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ทรงธรรม  อัลภาชน์  รอง ผบช.ภาค 5 เป็นประธานพิธีมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 จำนวน 350 นาย ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ  โดยมี พ.ต.อ. พิษณุ อุณหเสรี รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ กล่าวรายงานสรุป

พล.ต.ต.ทรงธรรม    อัลภาชน์  รอง ผบช.ภาค 5 และ พล.ต.ต.ติณภัทร ภุมรินทร์ รอง ผบช.ภาค 5 ในฐานะวิทยากร ร่วมกันให้โอวาทแก่ ข้าราชการตำรวจ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อตรง เพราะข้าราชการตำรวจทั้ง 350 นาย เป็นเลือดใหม่ของตำรวจ มีความบริสุทธิ์เปรียบประดุจผ้าขาว จึงต้องมีความอดทน เข้มแข็ง ไม่ใส่ใจกับสิ่งเย้ายวนที่จะชักนำให้กระทำผิดเสียเอง ทั้งนี้ด่านตรวจที่จะต้องไปประจำจะต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 5  ถือเป็นภัยอันตรายที่สำคัญต่อชาติบ้านเมือง จึงต้องทำหน้าที่อย่างซื่อตรง สกัดกั้นมิให้ยาเสพติดเล็ดรอดเข้ามาแพร่ในชุมชนได้.