หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ผบก.ภูธรจังหวัดลำพูนโชว์ แผนบูรณาการปีใหม่เมือง

Author by 15/03/16No Comments »

          ตำรวจ      ที่ตำรวจภูธร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2559 พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก. ภ.จว.ลำพูน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ประชุมกันเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ฯ ว่า “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” แล้ว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการให้ศูนย์  ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ) นำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ให้พิจารณาสำรวจ จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ เร่งปรับปรุงและแก้ไขให้มีความปลอดภัยในการสัญจร มีการเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด พร้อมป้ายแนะนำเส้นทางและบอกระยะทาง

ผบก.ภ.จว.ลำพูน กล่าวเพิ่มเติมถึงช่วงงานประเพณีสงกรานต์ว่า ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 17 เม.ย.2559 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.2559.