หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ผบก.แพร่เผยบูรณาการครั้งใหญ่ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Author by 6/01/16No Comments »

thainews180                พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง ผบก. ภ.จว.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยทางถนน ตามจุดตรวจ ด่านตรวจต่าง ๆ ของตำรวจภูธร จ.แพร่ ใน อ.เด่นชัย , อ.สูงเม่น และ อ.เมืองแพร่ พร้อมมอบของขวัญ อาหารเสริมและสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจ  ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจต่างๆ

ผบก.ภ.จว.แพร่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตำรวจภูธร จ.แพร่ ได้ระดมกวาดล้าง ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใหญ่ทั้งจังหวัด มาตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่แล้ว จากนี้ยังได้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงหยุดยาว โดยให้จุดพักผ่อนตามด่านตรวจทุกแห่งในเส้นทางหลัก มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นไว้บริการ รวมทั้งให้มีการจัดสร้าง หรือปรับปรุงห้องน้ำที่สะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการประชาชน

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกจุด เข้มงวดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด เข้มงวดตรวจจับตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10รสขม ได้แก่ ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ขับรถย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แซงในที่คับขัน, เมาสุรา, ไม่สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557

กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น การขับรถเร็ว การเสพสุราหรือของมึนเมาในระหว่างขับรถ ล้วนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้สั่งการให้ดูแลสถาบันการเงิน การธนาคาร ร้านทอง และร้านเกมส์ ให้เปิดตามเวลา ป้องกันเด็กไปมั่วสุม และป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

จากการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2558 ถึง วันที่ 1 ม.ค.2559 รวม 4 วัน อย่างเข้มข้น จ.แพร่ จึงยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด.