หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ผบช.ภาค 5 ย้ายตำรวจนอกวาระ

Author by 14/08/12No Comments »

เมื่อวันที่  4 ส.ค.55 พล.ต.ท.สุเทพ  เดชรักษา  ผบช.ตำรวจภูธรภาค  5  มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจภูธรในภาค  5  ระดับรอง  สว.เป็นกรณีพิเศษ มีรายชื่อดังนี้

ร.ต.ท.นพดล กันไชยต๊ะ รอง สว. ฝอ.2 บก.อำนวยการตำรวจภูธรภาค  5  ดำรงตำแหน่ง  รอง สว.สส.  สภ.ฝาง,  ร.ต.ท.วิทยา ใจคำ รอง สว.ฝอ.1  บก.อก.ตำรวจภูธรภาค  5  ดำรงตำแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่,  ร.ต.ต.นฤพล  หลิ่วตระกูล   รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ตำรวจภูธรภาค  5  ดำรงตำแหน่งรอง สว.สส. สภ.สันทราย,  ร.ต.ต.สุรวัช  ต่อสวย   รอง สว.ฝอ.5  บก.อก. ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง  รอง สว. สส.สันกำแพง

ร.ต.ต.หญิงชญา  ยุวารี รอง สว.ฝอ.2  บก.อก.ตำรวจภูธรภาค  5  ดำรงตำแหน่ง  รอง สว.สส. สภ.ดอยสะเก็ด,  ร.ต.ต.หญิงดรุณี  ทิพย์บุญราช   รอง สว.ฝอ.6  บก.อก.ตำรวจภูธรภาค  5  ดำรงตำแหน่ง  รอง สว.สส. สภ.เมืองเชียงใหม่,  ร.ต.อ.ครรชิต  เทียมแจ่ม  รอง สว.อก.สภ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน  ดำรงตำแหน่งรอง  สว.สส.  สภ. แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน, ร.ต.ท.ธิณกร ใบยา รอง สว. ฝอ.ตำรวจภูธร จ.น่าน ดำรงตำแหน่งรอง สว. สส. สภ.ท่าวังผา จ.น่าน, ร.ต.ต.ชัยพล ชัยชนะ รอง สว.ฝอ.ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่  ดำรงตำแหน่งรอง  สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค  5 ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ  โดยให้ พ.ต.ท.หญิงพวงผกา  มุงดี  ตำแหน่งอาจารย์ (สบ.2)  กลุ่มงานอาจารย์  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ไปปฏิบัติราชการที่ฝ่ายอำนวยการ  7 บก. อก.ตำรวจภูธร  มีกำหนด 1 ปี.