หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ผลการประชุม กต.ตร.สภ.ฮอด ลงมติจัดระเบียบการจอดรถ

Author by 1/03/16No Comments »

ตำรวจ          เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 เวลา 10.00  น. ที่ สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ฮอด (กต.ตร. สภ.ฮอด) วาระพิเศษเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบการจอดรถและการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดฮอด

พ.ต.อ.ปภาณ สุจินตะเดชา รักษาราชการ ผกก.สภ.ฮอด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจของทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มติที่ประชุม ขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า ไม่ให้วางขายสินค้าบนพื้นผิวการจราจร การจอดรถได้มีการกำหนดจุดผ่อนผัน จุดส่งสิ่งของ จุดจอดรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ชัดเจน จะได้นำป้ายติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนถือปฏิบัติต่อไป ส่วนการจัดอาสาจราจรดูแลจัดระเบียบการจอดรถ ที่ประชุมเห็นชอบ  โดยนายชลพันธ์ บุษยากรณ์ ประธานชมรมท่าทรายเชียงใหม่-ลำพูน รองประธาน กต.ตร.รับไว้พิจารณาช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายอาสาจราจรเพื่อ เป็นการดูแลและคืนความสุขให้สังคมอีกทางหนึ่ง.