หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

พบการทุจริตรับจำนำข้าว แจ้งตำรวจภูธรทุกจังหวัดในภาค5

Author by 27/08/12No Comments »

พล.ต.ต.ปชา  รัตนพันธ์  รอง ผบช.ตำรวจภูธรภาค  5  ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรับจำนำข้าว  ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 แจ้งว่า   หากผู้ใดพบเบาะแสการทุจริตรับจำนำข้าว   ซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายแก่รัฐ  มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  และการคลังของประเทศโดยรวม  ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป   ขอความร่วมมือแจ้งที่  โทร. 053-140000 ต่อ  5730, 5710  โทรสาร 053-140051-2  e-mail :  rice@police 5.go.th  หรือ ตู้ ปณ.55 

นอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์  ร้องเรียน  แจ้งเบาะแสที่ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค  5  ได้แก่  ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่  โทร 053-2474180  โทรสาร 053-2474180,  ตำรวจภูธร จ.เชียงราย  โทร 053-718118  โทรสาร 053-711473, 053-716399,   ตำรวจภูธร จ.ลำปาง  โทร 054-217241  โทรสาร 054-222044,  ตำรวจภูธร จ.แพร่  โทร 054-511033  โทรสาร 054-622111,  ตำรวจภูธร จ.น่าน  โทร 054-711051  โทรสาร 054-711379,  ตำรวจภูธร จ.พะเยา  โทร 054-4314014  โทรสาร 054-482254, 054-482256,  ตำรวจภูธร จ.ลำพูน  โทร 053-535191  โทรสาร 053-511193    และตำรวจภูธร จ.แม่ฮ่องสอน  โทร 053-611239  โทรสาร 053-611429  ตั้งแต่บัดนี้.