หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภาค 5 ตั้งกรรมการพิจารณาตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น

Author by 21/07/15No Comments »

ตำรวจภูธรภาค5          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 5 แจ้งว่า พล...ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ผบช. ภาค 5  ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อมอบรางวัลดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการชุดนี้  มี พล...ปชา รัตนพันธ์   รองผบช.ภาค 5 เป็นประธาน  ... นะรัชต์  ชุ่มสวัสดิ์   ผกก.อก. ภาค 5 ...(หญิง)วิภาดา  อยู่สกุล ผกก.ฝอ. อก.ภาค 5 กับคณะทำงานอีก 8 นาย เป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มออกตรวจติดตามผลงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตาม สภ.ต่างๆในภาค 5 ในรอบเดือน กรกฎาคม มีกำหนดการดังนี้  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ. ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่    วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.ภูเพียง จ.น่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.ดอกคำไต้ จ.พะเยา วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย    วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.เมือง ลำปาง และ สภ.สูงเม่น จ.แพร่  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.เมือง ลำพูน วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน.