หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภาค5ส่งเสริมสุขภาพตำรวจในสังกัด

Author by 25/08/14No Comments »

ตำรวจ            จากการเปิดเผยของ ... วีระวุธ  ชัยชนะมงคล  รอง ผบก.อก. ตำรวจภูธร ภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน ผบก.อก.ตำรวจภูธร ภาค 5 ว่า จากคำสั่งของ   พล... สมพงษ์  ชิงดวง   รอง ผบช.ภาค 5 ฝ่ายความมั่นคง ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร ภาค 5 ทุกนายทำการฝึกทบทวน อบรมระเบียบวินัย ออกกำลังกายและการโยธา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพในการทำหน้าที่ รักษาระเบียบวินัย และสมานสามัคคีในระหว่างกำลังพล

ดังนั้นกองบังคับการอำนวยการฯ จึงกำหนดวันฝึกทบทวนทุกวันพุธในแต่ละสัปดาห์  ณ หอประชุมตำรวจภูธร ภาค 5 สัปดาห์ที่1 ฝึกและการโยธา การแต่งกายครึ่งท่อน สัปดาห์ที่ 2 ออกกำลังกายและการโยธา แต่งกายชุดพลศึกษา สัปดาห์ที่3 ฝึกและการโยธา แต่งกายครึ่งท่อน สัปดาห์ที่ 4 ออกกำลังกายและการโยธา แต่งกายชุดพลศึกษา.