หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภาค5เปิดโครงการตำรวจสีขาว

Author by 23/06/14No Comments »

thainews180            เมื่อวันที่ 16 มิ..2557 ที่ห้องประชุมอาคาร คุ้มแก้ว-ขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5  ถนนมหิดล .เมือง .เชียงใหม่ พล... ชำนาญ รวดเร็ว รองผบช.ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ตำรวจสีขาว ประจำปี2557 โดยมีข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมโครงการ 228 นาย    

พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร ผบก.อก.ภาค 5 รายงานว่า โครงการตำรวจสีขาวเป็นโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของตำรวจทุกนาย เพื่อแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นแบบอย่างการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน และประกาศถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด

กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค5 ได้ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นจากตัวอย่างปัสสาวะของข้าราชการตำรวจทุกนายที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ชุดตรวจพิสูจน์จากกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดเป็นตัวชี้วัด ทุกหน่วยจะต้องดำเนินการทั่วประเทศ ได้มีการชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับทราบ และยินดีสมัครใจเข้ารับการตรวจพิสูจน์แสดงความบริสุทธิ์ทุกนาย เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นจะได้รายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติดรับทราบต่อไป.