หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภูธรภาค5ก้าวสู่เทคโนโลยี รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็ว

Author by 6/09/12No Comments »

เมื่อวันที่  30  ส.ค.55  พ.ต.ท. วิมุต  ปันวณิชกุล สว.ฝ่ายอำนวยการฯ  บก.อก.ตำรวจภูธรภาค 5  ชี้แจ้งว่า  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  หรือการติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้มีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและสังคมไทยมากขึ้น  ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบการแจ้งข่าวสาร แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง  และสื่อมวลชนโดยผ่าน ระบบ SMS อาทิ ข่าวสารสำคัญของหน่วยงาน การแถลงข่าว กำหนดงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

โดยวิธีการได้จัดเตรียมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสำหรับการจัดส่งและดำเนินการส่ง SMS  พร้อมเตรียมรายชื่อผู้รับข่าวสารทาง SMS ไว้รวมถึงกลุ่มผู้รับข่าวสาร  จัดซื้อแพคเกจสำหรับแจ้งข่าวสาร  เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เช่นผู้สื่อข่าวในสังกัดภูมิภาคในภาคเหนือตอนบน หรือ จ.เชียงใหม่ทุกแขนง   และผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 มีระยะเวลา 1 ปีของปีงบประมาณ  โดยกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  คาดว่าผู้สื่อข่าวและผู้บังคับบัญชาในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้องทันต่อเหตุการณ์.