หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภูธรภาค5มอบประกาศนียบัตร ตำรวจจราจรผลงานดีเด่น8จังหวัด

Author by 19/04/16No Comments »

ตำรวจ        ตำรวจภูธรภาค 5  มอบประกาศนียบัตรแก่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี  ในพื้นที่ภาค 5 ทั้งระดับสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ด้วยดีตลอดมา  อำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเหน็ดเหนื่อย  

จากการเปิดเผยของ  พล.ต.ท. ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ตำรวจภูธรภาค 5 ว่า ได้พิจารณาคัดเลือกตำรวจจราจรทั้งระดับสัญญาบัตรและระดับประทวน   ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ประจำปี 2559 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย  ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้   ใช้รถใช้ถนนตลอดปี มีรายนามดังนี้

ระดับสัญญาบัตรได้แก่ พ.ต.ท. คมสันต์ บำรุงยศ สว.จร.สภ.เมืองลำปาง,  พ.ต.ท.อดุลย์ อภิฉัตรวงศ์ สว.จร.สภ.เมืองแพร่,  พ.ต.ท.วรเชษฐ์ สกิจกัน  สว.กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่,     พ.ต.ต.สิรวิชญ์ ท้วมสุวรรณ สว.จร.สภ.เมืองน่าน,ร.ต.อ.บรรชร เกตุเทียน รอง สว.จร.สภ.เมืองเชียงราย, ร.ต.อ.ฐิติพงศ์ ตาคำ รอง สว.จร.สภ.เชียงคำ จ.พะเยา,ร.ต.อ.ดรุณ จำชา  รอง สว.จร.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ ร.ต.อ.พรศักดิ์  ใจอุโมงค์ รอง สว.จร.สภ.เมืองลำพูน

ส่วนระดับชั้นประทวน ได้แก่ ด.ต. วรินธร เหมือนทอง ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองลำปาง,ด.ต.วัชระพงษ์ สันป่าเป้า ผบ.หมู่ จร.สภ.สูงเม่น จ.แพร่,ด.ต.ปัญญา ทองเรือง ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองพะเยา,ด.ต.นิคม ไชยยา ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองน่าน,ด.ต.ยุทธนา สุธรรม ผบ.หมู่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่.  ด.ต.ไพบูรณ์ มีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองลำพูน,  จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ ศิริเกตุ ผบ.หมู่ จร. สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย  และ ส.ต.ต.ปิยณัฐ เกตุแก้ว ผบ.หมู่   จร.สภ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตำรวจจราจรดีเด่นประจำปี เมื่อวันที่ 11 เม.ย.นี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มแก้ว-ขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่.