หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ภูธร8จังหวัดภาค5ฝึกเข้ม พร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบ

Author by 15/07/14No Comments »

ตำรวจ           เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 9 .. 2557 ที่สนามฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 .หางฉัตร .ลำปาง  พล... จำลอง น้อมเศียร รองผบช.ภาค 5 พร้อมด้วย พล... พรชัย  พักตร์ผ่องศรี ผบก..จว.ลำปาง  พล...อุดม  พรหมสุรินทร์  ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธี ตำรวจภูธรภาค 5 ไปเยี่ยมชมการฝึกทางยุทธวิธีของตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 5 รวม 8 จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 500 นาย

รอง ผบช.ภาค 5 กล่าวว่าสืบเนื่องจากการฝึกทางยุทธวิธีของตำรวจที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้นจึงจัดให้มีการฝึกทบทวนใน 3 กลุ่ม คือ ระดับ ผกก. ระดับ สวญ. และระดับ สว. มีการฝึกตั้งแต่การใช้อาวุธปืนพก อาวุธปืนยาว การใช้กระบอง การล้อมจับ การจู่โจมจับคนร้าย การหยุดคนร้าย  การประชิดกลุ่มมวลชน ฯลฯ

การฝึกทบทวนครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติการจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีความปลอดภัยต่อตนเองและประชาชน  มีระเบียบวินัย  รอง ผบช.ภาค5 กล่าว.