หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

มอบเงิน…

Author by 10/10/12No Comments »

มอบเงิน.ส.ฐิติรัตน์  ทิพยมาศโกมล  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่  มอบเงินกองทุนสวัสดิการให้สมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย เป็นเงิน  634,650 บาท   ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่.