หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ศูนย์ฝึกฯตำรวจภาค5 ชี้แจงเรื่องการตัดต้นไม้

Author by 1/03/16No Comments »

ตำรวจ     เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2559 พล.ต.ต. อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ลำปาง กล่าวถึงกรณีการตัดต้นไม้ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ลำปาง ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 114 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อยู่ในการครอบครองดูแล และใช้ประโยชน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 

ที่ผ่านมาศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้ตัดต้นไม้บริเวณแนวรั้วด้านทิศตะวันตก ติดกับถนนเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนลำปาง – เชียงใหม่ ถนนจามเทวี (สายเก่า) ตามโครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตถาวรรอบบริเวณหน่วย มีความยาวประมาณ 3,000 เมตร โดยบริเวณที่จะก่อสร้างรั้วคอนกรีต มีการปลูกต้นสนตลอดแนว สภาพทั่วไปของต้นสนมีลำต้นสูงใหญ่ บางต้นรากเน่าผุ เพราะมีอายุมากกว่า 30 ปี ในช่วงฤดูฝนที่มีลมพายุได้พัดต้นไม้หักโค่นทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย และกีดขวางการจราจร

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 จึงได้จัดทำโครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตถาวร โดยตัดเฉพาะบริเวณริมรั้ว และที่ขึ้นบริเวณใกล้กับอาคาร ส่วนบริเวณพื้นที่อื่นไม่ได้ตัด ประกอบด้วย ต้นไม้สน ต้นไม้พฤกษ์ และต้นไม้มะค่า โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้นำไม้ที่ได้จากการตัดฟันไปใช้ประโยชน์ในราชการ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการโรงเพาะเห็ด และทำเก้าอี้นั่งภายในสนามยิงปืนของหน่วย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ทำบันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559 มีความเห็นร่วมกันว่า การตัดไม้ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด.