หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

สภ.ใหม่ในภาค 5 ฟื้นคืนชีพคสช.จัดงบประมาณให้สร้างต่อ

Author by 28/07/14No Comments »

ตำรวจ           ที่ตำรวจภูธร ภาค 5 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 พล...นิธิพัฒน์ พัฒน-ถาบุตร ผบก.อก.ตำรวจภูธรภาค 5  ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้าง สถานีตำรวจที่อยู่ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทั่วประเทศยังก่อสร้างไม่เสร็จ คาราคาซังอยู่นั้น

บัดนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มีมติให้ดำเนินการต่อ โดยได้จัดหางบประมาณมาให้ในส่วนของตำรวจภูธร ภาค5 จึงต้องดำเนินการสนองนโยบาย ด้วยการระดมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยราชการต่างๆมาร่วมกันสานต่อ จะต้องออกสำรวจ ออกแบบใหม่ และเริ่มดำเนินการประมูลหาผู้รับเหมามาก่อสร้างต่อไป

สำหรับสถานีตำรวจภูธร 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบนในความรับผิดชอบของ ตำรวจภูธรภาค5 ที่จะต้องดำเนินการมีอยู่ทุกจังหวัด ทั้งสถานีตำรวจขนาดเล็ก และขนาดกลาง อยู่ในบัญชีที่จะต้องดำเนินการรวม  34 แห่ง

ส่วน สภ.เมืองเชียงใหม่ เป็นสถานีตำรวจขนาดใหญ่ อยู่ในบัญชีที่จะต้องสร้างใหม่เช่นกัน คสช.แจ้งว่า จะตั้งงบประมาณให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 58 เป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ 59 ดังนั้น จึงต้องรอรายละเอียดจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้.