หน้าหลัก » ข่าวตำรวจ

ให้กำลังใจ…..พ.ต.อ.เชวงชัย ธีระกุล รอง ผบก. และรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด

Author by 20/08/12No Comments »

ให้กำลังใจ…..พ.ต.อ.เชวงชัย ธีระกุล รอง ผบก. และรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เยี่ยม ด.ต.สุทัศน์ เลามาสุวพันธ์ สมาชิกสหกรณ์ที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ที่บ้านพักหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.