หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

กฟผ.เตรียมปลูกป่าลอยฟ้า

Author by 1/06/14No Comments »

¹èÒ¹ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้หารือกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน   เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้า  ในเดือนมิถุนายน 2557   

นายประสิทธิ พัฒนาใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเป็นประธานใน ที่ประชุมเพื่อหารือกับตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นางฤดีมาส ปางค์พุฒิพงษ์ หัวหน้ากองพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่จาก กฟผ. พร้อมด้วยหน่วยงานและเครือข่ายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน จังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) มีแนวทางที่จะจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังสอดคล้องกับวาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่าน น่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ”

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายพื้นที่ ป่าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 ได้แก่ วันที่ 7 มิถุนายน 2557 การสัมมนาเรื่องของความสำคัญของป่า กิจกรรมเชิญชวนรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป่า วันที่ 8 มิถุนายน 2557 กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่แปลงปลูกที่ กฟผ. ได้กำหนดไว้ในพื้นที่อำเภอแม่จริมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าลอยฟ้าของกฟผ.ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557.