หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

กาชาดพะเยาร่วมกับ ร.พ พะเยา มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Author by 7/06/14No Comments »

สังคมพะเยา copy นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก (Word Blood Donor Day 2014) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่โลหิต เอ บี โอ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) , สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) , สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก ดังนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้คำขวัญ “Safe blood for saving mothers” บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 . – 16.00 . สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่เสียสละบริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เปรียบเสมือนเป็นการให้ของขวัญ คือ การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์และยกย่องผู้บริจาคโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดพะเยา

     เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โทร.054 – 482298.