หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

Author by 1/06/14No Comments »

¹èÒ¹  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้บุคลที่มีความเสี่ยงสัมผัสต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป บุคคลโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บุคคลอายุ 2 ปี ถึง 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 9 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยระเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบก พร่องรวมติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน และบุคลาอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สถานพยาบาล

ในส่วนของจังหวัดน่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้กำหนดการ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับบริการ คือ ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์รับบริการในโรงพยาบาลพื้นที่ที่อาศัยอยู่เป็นหลัก เช่น โรงพยาบาลน่าน จะให้บริการเฉพาะที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน ก่อน หากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยต่างอำเภอให้ไปรับบริการ ณ โรงพยาบาลอำเภอพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เป็นต้น กำหนดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

โรคไข้หวัด ใหญ่ สามารถติดต่อกันได้ง่าย เชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ติดต่อกันได้โดยการสัมผัส หรือการไอ จามและการปนเปื้อนของเชื้อในภาชนะ ของใช้ส่วนตัวหรือของใช้สาธารณะ เช่น ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ราวรถโดยสาร โดยอาจติดต่อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางมือที่เปื้อนเชื้อเมื่อแคะจมูก ขยี้ตา เอานิ้วเข้าปาก

การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว ควรคาดหน้ากากป้องกันตลอดเวลาหรือใช้ผ้าเช็ดหน้า ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม งดการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายเป็นปกติ อาการของโรคที่สังเกตได้ คือ มีไข้สูง เกิน 2 วัน หรือไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจเร็ว เหนื่อย อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระมาก ซึ่งถ้ามีไข้สูงเกิน 2 วันแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะส่วนใหญ่แล้วอาการของโรคจะค่อยๆดีขึ้นเองเมื่อครบวงจรการติดเชื้อของ ไวรัส.