หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

ขนส่งจับมือตำรวจจัดระเบียบรถรับจ้าง

Author by 15/07/14No Comments »

สุโข            เมื่อวันที่ ๑๐ .. ๕๗ นายบุญชัย  สุวิมล ขนส่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ  พลตำรวจตรีรังสรรค์  คชไกร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   จัดเจ้าหน้าที่รับ ลงทะเบียนรถสาธารณะรับจ้าง (รถจักรยาน-ยนต์รับจ้าง รถสามล้อ ซาเล้ง รถรับนักเรียน) อาคารอเนกประสงค์  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบการให้บริการของรถสาธารณะรับจ้าง ตามนโยบายของ คสช.ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัย และเป็นระเบียบ เนื่องจากรถสาธารณะรับจ้างยัง ไม่สามารถจดทะเบียนให้ถูกต้องได้ จึงต้อง  มีการรับลงทะเบียนไว้ให้อยู่ในระบบของขนส่ง และตำรวจ สามารถกำกับดูแลได้

สำหรับในวันนี้ มีรถสาธารณะรับจ้างมีร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. หากมาลงทะเบียนในวันนี้    ไม่ทัน สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยได้ ในวันและเวลาราชการ.