หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ครูสอนดี….คณะครู จากโรงเรียนในกลุ่มสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

Author by 6/08/12No Comments »

ครูสอนดี….คณะครู จากโรงเรียนในกลุ่มสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมแสดงความดีใจกับครูของ กลุ่มเทศบาลเมืองน่านที่รับรางวัล นำด้วย ครูทัศนีย์ นันทสว่าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ครูพรรณทิพย์ คณะเทศโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ครูภัทรา ขจรฤทธิ์ โรงเรียนดรุณวิทยา ที่ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปี 2554.