หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

คืบหน้าการหุ้มทองจังโก้ หุ้มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

Author by 19/11/14No Comments »

อุตรดิตถ์          นางขันทอง สุทธนะ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขออนุญาตจากทางกรมศิลปากร ให้เร็วขึ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานกับคณะสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ให้ทำการออกแบบในขณะนี้การออกแบบได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ขณะนี้อยู่ในช่วงการทำหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการในการขออนุญาตหุ้มทองจังโก้องค์พระบรมธาตุทุ่งยั้งและปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ กับกรมศิลาปากร เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลาปากร การจะปรับปรุง ซ่อมแซมบูรณะต่างๆต้องขอ อนุญาตกับทางกรมศิลปากร และในวันนี้จะมีการประชุมคณะทำงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการว่าไปถึงไหนแล้ว และระดมแนวคิดในการจัดหาทุนการหุ้มทองจังโก้ที่องค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง คาดว่าในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ 9,900,000 บาท รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ ระบบไฟส่องสว่าง การปรับพื้นโดยรอบอีกทั้งหารือแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิ การจัดสร้างเหรียญพระยาพิชัย ด้านหลังเป็นพระบรมธาตุทุ่งยั้ง หรือเหรียญหลวงพ่อเพ็ชร ด้านหลังเป็นองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง และหารือเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองอุตรดิตถ์ ครบ 100 ปี ในปี 2558

สำหรับแผ่นทองจังโก้ ที่หุ้มองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 499 แผ่นขนาดความกว้าง 40×120 เซนติเมตร ต่อหนึ่งแผ่น ในเบื้องต้นกำหนดไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะ บริจาค ในราคาแผ่นละ 20,000 บาท ต่อหนึ่งแผ่นและให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถจองได้ว่าจะเลือกแผ่นที่เท่าไหร่ ในขณะนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จองแผ่นทองจังโก้ จำนวน 5 แผ่น มูลค่า 100,000 บาท นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ จองแผ่นที่ 99 จำนวน 1 แผ่น มูลค่า 20,000 บาท นอกจากนี้ทางด้านนายอำเภอลับแล นำปัจจัยมาบริจาคเป็นทุนประเดิม ในการบูรณะองค์พระบรมธารตุทุ่งยั้ง  350,000 บาท นางรุ่งฟ้า จันบุตร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งยั้ง นำเงินมาบริจาค 50,000 บาท.