หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ

Author by 24/07/12No Comments »

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ร้านกาแฟดอยฝรั่ง  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ลำปาง  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ประธานคณะ กรรมการจัดงาน นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด  ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ และ นายมนัส เปียวนิช วิศวกรระดับ 11  ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประธานฝ่ายเทคนิคการกีฬาและการจัดการแข่งขัน   ได้ร่วมจัดแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 21  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่สนาม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า งานนี้ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา รวมถึงเป็นการหารายได้เพื่อสาธารณะประโยชน์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนให้คนลำปางเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน และร่วมเข้าร่วมกิจกรรมงานดังกล่าว  นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะประธานคณะ กรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า  การจัดงานปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมงานประมาณ 1 หมื่นคน การแข่งขันมี 5 ประเภท ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. มินิมาธาธอน 10.5 กม. ไมโครมาธาธอน 5 กม และวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. และเพื่อสร้างสีสรรภายในงานปีนี้มีดารามาร่วมงาน คือ อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ และ แก้มบุ๋ม พิมพ์พิภา จิตตธีรโรจน์  กิจกรรมภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเครื่องกีฬาและบริการนำเที่ยวภายใน กฟผ.แม่เมาะ

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กฟผ.แม่เมาะ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สนามแข่งขันบริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ในวันเสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2555   โดยจะมีของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดมอบให้อีกด้วย.

 หล่อเทียนพรรษา…นายสุธี สุธนรักษ์  กก.ผจก. บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด นำพนักงานร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ที่ลานหน้าศาลาคำแดง เมื่อวันก่อน.