หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

จทบ.อุตรดิตถ์แถลงข่าว

Author by 18/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์             เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.57 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายพิชัยดาบหัก    จังหวัดทหารบก อุตรดิตถ์     พล.ต.ธัญญพรหม   อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ นายชัช  กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ พล.ต.ต.มนตรี  จินดา ผบก. ภ.จว.อ.ต.  นายศักดิ์ชัย จ ผลิต รอง ผวจ.แพร่ พ.ต.อ.ธนยินทร์ เทพรักษา รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี   พ.อ.สุรพงษ์  ดอกไม้ รอง ผบ.จทบ.อ.ต. พ.อ.ประพัฒน์  พบสุวรรณ ผบ.ม.2 พร้อมด้วยนายทหารที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ฯ  ได้ทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่มั่นคงที่สูงสุด ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถหยุดความรุนแรงได้ทันที เพื่อลดความขัดแย้งและทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เจ้าหน้าที่ทหารจะพยายามใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต เพื่อลดความเดือดร้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน และเมื่อสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ ก็จะได้กลับมาใช้กฎหมายปกติโดยเร็วที่สุด ในการดำเนินการตามประกาศของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ นั้นการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว นั้น ได้ประกาศยกเลิกไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทั่วประเทศ ในการประกาศเคอร์ฟิวนั้น ขอให้ประชาชนเข้าใจ เพราะอาจจะต้องเข้มงวดกวดขัน    เพื่อแยกแยะผู้ก่อเหตุรุนแรงกับประชาชน สกัดกั้นการขนย้ายอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆเช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย

ในส่วนของผู้ที่ครอบครองอาวุธสงครามไว้ และยังไม่นำมามอบให้กับทางราชการ ขอให้นำมามอบให้กับทางราชการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 พ้นกำหนดไปจากนี้จะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย สำหรับการเชิญบุคคลเข้ามารายงานตัวเพื่อเชิญมาพูดคุย ปรับทัศนคติและขอความร่วมมือ ซึ่งบางคนอาจถูกควบคุมตัวแล้วแต่กรณี เช่น 1-2 วัน 3-4 วัน 5-6 วัน อย่างไรก็ตามหากมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการใช้ความรุนแรง จะถูกควบคุมตัวนานกว่าคนอื่นแต่ไม่เกิน  7 วัน โดยทุกคนที่ถูกเชิญมา จะได้รับการดูแลอย่างดี สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัว ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง และยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เอาชนะ ฝ่าฝืนกฎอัยการศึก โดยไม่เคารพกติกากฎหมายความมั่นคง จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป.