หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

จัดงานวันเปิดหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Author by 16/07/14No Comments »

อุตรดิตถ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   จัดงานวันเปิดหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครง การหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2557 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 10.30 น. นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์   พร้อมด้วย    นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดงานวันเปิดหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2557 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการหมู่บ้านส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2557 ณ บ้านคลองกล้วย หมู่ 8 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ ปลัดอาวุโส ปฎิบัติราชการแทนนายอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ สำหรับการจัดในในครั้งนี้จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ กรมการข้าวที่กำหนดให้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาที่ดีและเหมาะสม มานำเสนอให้พี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อนำร่องพัฒนาวิธีการปลูกข้าว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีใหม่ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.