หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

จากบทเรียนสู่บทเรื่องปราการ กู้อิสรภาพไทย-อเมริกัน

Author by 15/07/14No Comments »

ของดี

0

(ภาพ 1) ปราการศาสนสถานศักดิ์สิทธิ ของบาทหลวงสเปน ที่สร้างประวัติศาสตร์ หลังจากแม๊กซิกันมีอำนาจครอบพื้นที่อาณาจักรด้วยสงคราม ชาวอเมริกันตกใต้อำนาจแม๊กซิโก  ประวัติศาสตร์กู้ชาติอเมริกันก็ได้ตราขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2482 (ตรงสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 3 ปลายสมัยพระเจ้าหอคำดวงทิพย์ เจ้าวงศ์เจ็ดตนผู้ถ้วน ยุคสร้างหออะม๊อก นครลำปาง ) อดีตนายพลทหารเทนเนสซี่ สมญานายพล Santo Anna ร่วมพลอาสาชาวเท็กซัส 189 คน ได้เข้ายึดป้อมวัดอลาโมเป็นเรือนตายต้านศึกในวงล้อมกองทัพแม๊กซิโกที่มีกำลัง 7,000 คน   ดังภาพมหาวีรกรรมอลาโมปราการกู้อิสรภาพอเมริกัน  ที่ได้รับการยกเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญ 1 ใน 10 แห่งในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันวันนี้

(ภาพ 2) พ่อเจ้าทิพย์ช้างหรือพญาสุลวฤาไชย โดยประวัติกู้นครลำปาง ครองเมืองระหว่าง พ.ศ.2275-2302 (เกิด 2217 กู้เมือง2275 (อายุ 58 ปี) พิราลย 2302 (อายุ 85 ปี) ผู้นำพลอาสาชาวลำปาง รวม 300 เข้ายึดปราการวัดพระธาตุลำปางหลวงในประวัติกู้อิสรภาพชาวไทยถิ่นเหนือที่ตกใต้พงศาวดารลาวยุคเจ้าองคำล้านนา-ล้านช้าง เชียงใหม่-หลวงพระบาง ยุคล้านนา 57 หัวเมืองได้สำเร็จ  กับคณะโครงการสืบศาสตร์สู่ศิลป์เยือนถิ่นโยนก ในชมรมศิลปะต่อสู้ด้วยอาวุธไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัย ผศ.ชูพงศ์  ปัญจมะวัต ผช.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจรางรินน้ำวัดพระธาตลำปางหลวง ที่พ่อเจ้าทิพย์ช้างเล็ดลอดเข้าสู่บริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวง เมื่อ พ.ศ.2275

(ภาพ 3) ปราการวัดพระธาตุลำปางหลวง สร้าง พ.ศ.2019 สมัยเจ้าหมื่นคำเพชร ครองนครลำปาง เป็นปราการตระหง่านบนเนินดอยม่อนน้อย ก่อนจะมีองค์เจดีย์(สร้าง พ.ศ.2039) ตามลักษณะที่เห็นสืบปัจจุบัน

v จากบทเรียนสู่บทเรื่องกู้อิสรภาพไทยอเมริกัน เพื่อเป็นบทประวัติศาสตร์ลำปางศึกษาเบื้องต้น ขอเสนอด้วยเพลง ทิพย์จักราธิวงศา ลำปาง ที่ ศักดิ์ ส.รัตนชัย ใช้เป็นเพลงไตเติลรายการ โยนกลุ่มโขงเจ้าพระยาลำปางศึกษา FM105.5 ราชภัฏเรดิโอประจำวันอังคารทุก 13.00-13.30 และ 21.00-21.30 น.เป็นภาษาคำเมืองดังนี้

“ติ๊พยจักรก๋าริวงศา ติ๊พย์ช้างปิมปา สุลวะฤาชากล้าแกว่นแดนแผ่นดินก้ำ บ่หลำห้าสิบเจ๋ด ล้านนา  เขตองคำ  วีรก๋รรมสะบัดไจย สุลวะฤาไจยติพย์ช้าง”

หมายเหตุ อักขรวิธีภาษาเขียนอ่านคำเมือง มีทั้งภาษาอ่านและภาษาเขียนในการถอดคำ เช่น ติ๊พย์ตามภาษาอ่าน ตรงคำเมือง ส่วนช้างถอดเป็นภาษาเขียนภาษาอ่านคำเมือง จ๊าง(สำเนียงเชียงใหม่)จ้าง(สำเนียงลำปาง) คำนี้จึงถอดไว้เป็นภาษาเขียน ปิมปา=พิมพา บ่หลำ= มิถลำ  ล้านนาเขต องคำ+หมายถึงยุคอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ ขึ้นอำนาจล้านช้างหลวงพระบางตามจารึก กษัตริย์สองแผ่นดิน ชม./7 พ.ศ.2096 เชียงใหม่ตกเป็นยุคล้านนาเชียงใหม่ใต้อำนาจปกครองอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง  ยุคอาณาจักร ล้านช้างล้านนา 57 หัวเมือง ขณะที่พระแก้วมรกตรวมพระพุทธสิหิงค์ตกใน อำนาจล้านช้างประดิษฐาน ณ หลวงพระบาง

ในปี พ.ศ.2275 เป็นยุคเจ้าองคำมีราชธิดาสะอิ้งทิพย์ เสกสมรสกับสมิงทอกวย กษัตริย์มอญที่มีชัยต่อบัลลังก์พม่า ยุคนี้ พม่าเหลือเพียงตำแหน่งเมืองหลวงพลัดถิ่นที่เชียงแสน ฝ่ายกษัตริย์องคำ ล้านนาเชียงใหม่ ส่งท้าวลิ้นก่านมาครองเมืองนคร(เขลางค์) สี่เสนาอำมาตย์เก่าเมืองนคร แข็งขืนต่ออำนาจลิ้นก่าน จน เกิดมหาวีรกรรมสามตนบุญวัดนายาง วัดนายาบ และวัดบ้านฟ่อน กระด้างกระเดื่อง ต่อคำสั่งท้าวลิ้นก่านเมืองนคร  แม่เจ้าตำหนักหลวงลำพุน จึงส่ง ท้าวมหายศ ขุนพลเอกลำพูน ยกทัพมาช่วยปราบสามตนบุญ ณ สนามวัดป่าตันกุมเมือง   เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปราการศาสนสถานศักดิ์สิทธิวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นปราการเพื่อเผด็จศึก เพื่อปกครอง นครลำปาง

แต่แล้วสามตนบุญก็แพ้อำนาจศัตรูด้วยกระสุนปืนกองทัพท้าวมหายศขณะที่สามตนบุญต้องมรณภาพขณะที่มือถือพลองไม้กระทู้รั้วเป็นอาวุธป้องกันตัว กองทัพท้าวมหายศได้ยึดปราการวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นค่ายบัญชาการ วางแผนลวงสี่เสนาจากเมืองเขลางค์ออกมาฆ่า เสนาที่เหลือตายออกไปร่วมท้าวลิ้นก่าน ทิ้งเมืองเขลางค์ จากข้อมูลประวัติศาสตร์เจ้าเจ็ดตน และพงศาวดารสวรรณหอคำ คือที่มาของความเป็นประวัติศาสตร์สังเคราะห์ ใหม่  จากต้นฉบับตำนานรวมทั้งตำนานพื้นเชียงใหม่ฉบับสำนักนายกรัฐมนตรี

การปราบอำนาจล้านนา 57 หัวเมือง ยุคหนานทิพย์ช้าง คือไม่ยอมเป็นรัฐที่ 57 หัวเมืองในระบบเมืองหลวงล้านช้างล้านนาห้าสิบเจ็ดหัวเมือง เฉพาะพื้นที่ทิพยจักรวงศ์ โดยพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร ถือเป็นทิพย์จักรวงศ์สยาม โดยที่เป็นตระกูลท้องถิ่นไทยที่ต่างวงศากษัตริย์พิงควงศ์เชียงใหม่สืบรุ่นลาวพุงดำ หนานทิพย์ช้างได้นำไพร่พลอาสา ที่มิใช่พงษ์เผ่าลาวพุงดำ โดยตนเองได้เล็ดลอดบุกเข้าไปยิงท้าวมหายศด้วยอาวุธปืนสั้น ได้สำเร็จแล้วเปิดประตูป้อมปราการลำปางหลวงให้ไพร่พลอาสาลำปาง300 คนไปเข่นฆ่าสมุนกองทัพท้าวมหายศแตกพ่าย สู่ความเป็นอิสรภาพตระกูลนักรบลำปาง (ต่อฉบับหน้า).