หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

จากบทเรียนสู่บทเรื่องปราการ กู้อิสรภาพไทย-อเมริกัน

Author by 7/07/14No Comments »

0

0-3          (ภาพแรก) จากบทเรียน     ประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวไทย-อเมริกัน   เสียงโยนก ลำปาง-ลาสเวกัส กองบก. ภาษาต่างประเทศ SITI โดย ผอ.สุรพงษ์ ภักดี อดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ชุดการ์ตูน จอห์นี่ กล่าวถึงป้อมอลาโม      ในสหรัฐอเมริกาสถานที่ท่องเที่ยว        ประวัติศาสตร์แห่งวีรกรรมกู้อิสรภาพชาวอเมริกัน มีขบวนรถม้ารับแขกท่องเที่ยวเป็นบทเรียนชาวอเมริกัน  ไก่แก้ว นักเรียนไทยในสหรัฐก็กล่าวถึงจังหวัดลำปาง      ใน ประเทศไทย ก็มีป้อมปราการวัดพระธาตุลำปางหลวงคือสถานที่ประกอบวีรกรรม     มีความสำคัญในการกู้อิสรภาพคนไทยภาคเหนือพ้นจากอำนาจ    ศัตรูรวมอยู่ในแผนที่ยอดขวานประเทศไทยทุกวันนี้  ชาวอเมริกันมีการ์ตูน และภาพยนตร์เรื่อง ศึกอลาโม เพื่อเป็นประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ   ของนักเรียนไทย อเมริกัน กันต่อไป

            Dr.UdomsakSakmunwong ขอพูดถึงป้อม Alamo ที่ท่านอาจารย์ศักดิ์ พูดถึงหน่อยครับ หลังจากที่เม็กซิโก         ได้ประกาศเอกราชกับสเปน   ประมาณ ค.ศ.1821ทำให้เม็กซิโกได้ครอบครองดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วย เท็กซัส อริโซนา แคลิโฟเนีย และนิวเม๊กซิโก ซึ่งเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง เต็มไปด้วยชาวอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ รัฐบาลเม็กซิโกสมัยนั้นมี นโยบายที่จะชักชวนชาวอเมริกันเข้าไปอาศัยอยู่ในเท็กซัสเพื่อเป็นกันชนกันพวกอินเดียนแดงและขายที่ดินให้ในราคาถูกๆ จำนวนประชากรอเมริกันได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนนี้มีคนผิวดำที่อพยพเข้ามาอยู่ด้วย    จึงมีปฏิกิริยาจะขอไปรวมกับอเมริกาประกอบกับอเมริกาก็มีก็มีนโยบายจะซื้อเท็กซัสด้วย  ประธานาธิบดีSanto Anna ของแม๊กซิกออกกฎหมายต่อต้านหลายๆด้าน ในที่สุด นายพล Sam Houston อดีตนายพลทหารจาก       เทนเนสซี่ เป็นแม่ทัพประกาศอิสรภาพจากเม็กซิโก นายพล Santo Anna ผู้มีสมญาว่านโปเลียนตะวันตก จึงกรีฑาทัพบุกเท็กซัส ถ้าท่านได้ดูภาพยนตร์ฉากต่อไปนี้ จะเป็นฉากการสู้รบที่สู้กันแบบดุเดือดไม่คิดชีวิต แต่มีแผ่นดินเป็นเดิมพัน ท่านคงจะจำทหารที่ช่ื่อ จิมโบวี ที่บาดเจ็บใกล้ตายแต่สามารถทำลายทหารแม็กซิกันตายถึง 5 คน จนเป็นตำนานของศึก Alamo  เป็นประวัติศาสตร์การสู้รบแบบถวายชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิด ป้อมAlamo จึงเปรียบเสมือนวัดพระธาตุลำปางหลวง       อันควรศึกษาอย่างสำคัญระหว่างนักเรียนอเมริกัน และนักเรียนไทย รุ่นต่อไป

จากบทเรียน  สู่บทเรื่องปราการ       กู้อิสรภาพไทยอเมริกัน ฉบับ อังคารที่8 ก.ค.2557 นี้ ขอประกาศเป็นเอกสารขึ้นทะเบียนหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เครือข่าย มรดกวัฒนธรรมภาคเหนือลำปาง คู่บทความปริศนาชนเผ่าไทยเหนือแถบเจ้าถิ่นคนเมือง ฉบับวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 บทความ”ไทยเหนือ ไทยใต้ ล้านนา กับสยาม  ในศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 มิถุนายน 2557  เป็นบรรณานุกรมหลัก  กรณียศึกษาคำว่า “ไทยเหนือไทยใต้”แถบเจ้าถิ่นคนเมือง ชนเผ่าเจ้าของมหาวีรกรรมกู้อิสรภาพแผ่นดินชนชาติไทยร่วมพงศาวดารขัติยวงศาไทยยุคราชจักรีวงศ์สยามกันต่อไป

ประวัติศาสตร์ปราการอลาโม และปราการวัดพระธาตุลำปางหลวง มีความหมายสำคัญร่วมกันโดยเป็นปราการศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นปฐม ปราการวัดพระธาตุลำปางหลวงสร้างตามหลักฐานใบจารและจารึก พ.ศ.2019 เมื่อเจ้าหมื่นคำเพชรสร้างขึ้นกว่า 500 ปีก่อน สมัยลำปางตกเป็นเมืองขึ้นล้านนา เชียงใหม่ ส่วนปราการอลาโมคือศาสนสถานของบาทหลวงชาวสเปน เมื่อ พ.ศ.2361 ก่อนชาติสเปนจะตกใต้อำนาจแม็กซิโก

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2382 ชาวอเมริกันกลุ่มเท็กซัส ต้องการปลดแอกเม็กซิโก จึงรวมพลอาสาเพียง 189 คน     เข้ายึดปราการอลาโมต้านศึก ที่มีกำลังพล 7.000 นาย   ปัจจุบันอนุสรณ์สถานคู่ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ห้อมอลาโมคืออนุวรณ์ประวัติศาสตร์ 1 ใน10 แห่งของสหรัฐเมริกา

โดยจิตวิญญาณขุนพลชาวเท็กซัสเพียง 189 คน ยึดป้อมอลาโมเป็นเรือนตาย กู้ชาติอเมริกัน จวบเป็นอนุสรณ์สถานแห่งหนึ่งใน  10 แห่งสหรัฐอแมริกา จึงเป็นหน้าที่นักเรียนบทเรียนจอหนี่ และ ไก่แก้ว ได้ร่วมประวัติศาสตร์ศึกษา บริบท อลาโม  กับปราการกู้ชาติไทยเหนือ ทิพยจักราธิวงศ์ ดังสุทรรพจน์ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์  อดีตประธาน CIOFF เปรียบเทียบปราการวัดพระธาตุลำปางหลวง กับการศึกษาประวัติปราการอลาโม  ตำนานของศึก Alamo  เป็นประวัติศาสตร์การสู้รบแบบถวายชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิด ป้อมAlamo จึงเปรียบเสมือนวัดพระธาตุลำปางหลวง อันควรศึกษาอย่างสำคัญระหว่างนักเรียนอเมริกัน และนักเรียนไทย รุ่นต่อไป.